Debian ve Ubuntuya Oracle JDK Kurulumu

NASIL YAPILIR GENEL

Mehmet Akif Ova

18.01.2017

0 Yorum


Debian lisans sorunlarından dolayı oracle JDK'yı repolarından dağıtmıyor. Kurulum için kişisel olarak oluşturumuş repoları tanıtmak veya aşağıdaki gibi azıcıkta olsa uğraşmak gerekiyor.

 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html adresinden kurmak istediğiniz JDK sürümünü indirin ve sıkıştırılmış dosya içerisindeki klasörü çıkarın.

# tar -xzvf jdk-8-linux-x64.tar.gz

Çıkardığınız klasörü /usr/lib/ altında oluşturacağımız jvm klasörünün altına kopyalayın.

# sudo mkdir -p /usr/lib/jvm
# sudo mv ./jdk1.8.0 /usr/lib/jvm/jdk1.8.0

 

update-alternatives --install ile java, javac ve javaws'ı tanıtalım.

# sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/lib/jvm/jdk1.8.0/bin/java" 1
# sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javac" "javac" "/usr/lib/jvm/jdk1.8.0/bin/javac" 1
# sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javaws" "javaws" "/usr/lib/jvm/jdk1.8.0/bin/javaws" 1

Yetkiler

# sudo chmod a+x /usr/bin/java
# sudo chmod a+x /usr/bin/javac
# sudo chmod a+x /usr/bin/javaws
# sudo chown -R root:root /usr/lib/jvm/jdk1.8.0

 

update-alternatives --config ile hangi java sürümünü kullanacağını ayarlayalım.

# sudo update-alternatives --config java

Aşağıdaki ekran çıkacaktır. Kullanmak istediğiniz java sürümünün numarasını girin.


There are 2 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).


Selection Path Priority Status

------------------------------------------------------------

* 0 /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre/bin/java 1061 auto mode

1 /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre/bin/java 1061 manual mode

2 /usr/lib/jvm/jdk1.8.0/bin/java 1 manual mode


Press enter to keep the current choice[*], or type selection number: 2

 

Kurulumu kontrol edelim.

# java -version

java version "1.8.0"

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0-b132)

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.0-b70, mixed mode)

 

Seçim işlemini javac ve javaws içinde yapalım

# sudo update-alternatives --config javac
# sudo update-alternatives --config javaws

There are 3 choices for the alternative javaws (providing /usr/bin/javaws).


Selection Path Priority Status

------------------------------------------------------------

* 0 /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/javaws 1071 auto mode

1 /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre/bin/javaws 1061 manual mode

2 /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/javaws 1071 manual mode

3 /usr/lib/jvm/jdk1.8.0/bin/javaws 1 manual mode


Press enter to keep the current choice[*], or type selection number: 3

Başlık Değer