Devexpress Xtrareport ile dinamik Fatura oluşturup gönderme

ASP.NET

ÖMER ÇARNAÇAR

28.02.2018

0 Yorum


Merhaba ;

Fatura tasarımını yaptıkdan sonra bir tık ile mail sablonuna ekleyip göndermek için

 

 

using

using System;
using System.Drawing.Imaging;
using System.Globalization;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using DevExpress.XtraPrinting;
Snippet

// Faturayı Oluşturuyoruz.Kendinize göre düzenleyiniz.

string VADE = gridView1.GetFocusedRowCellValue(“VADE”).ToString();

string REF = gridView1.GetFocusedRowCellValue(“LOGICALREF”).ToString();
string FICHENO = gridView1.GetFocusedRowCellValue(“FICHENO”).ToString();
string CARİ = gridView1.GetFocusedRowCellValue(“CARI”).ToString();
string TUTAR = gridView1.GetFocusedRowCellValue(“NET_TUTAR”).ToString();
FrmTeklif rpr = new FrmTeklif();
rpr.Parameters[“REF”].Value = REF;
rpr.VADE.Text = VADE;
rpr.FICHENO.Text = FICHENO;
rpr.YAZIİLE.Text = yaziyaCevir(Convert.ToDecimal( TUTAR));
rpr.Parameters[“REF”].Visible = false;
rpr.Name = FICHENO + “–” + CARİ;
rpr.RequestParameters = false;

SplashScreenManager.ShowForm( typeof( WaitForm1));
SplashScreenManager.Default.SetWaitFormDescription(“Dosya Hazırlanıyor.”);
// memory stream ile PDF export ediyoruz..
MemoryStream mem = new MemoryStream();
rpr.ExportToPdf(mem);

// PDF ek olarak mailimize dahil ediyoruz.
mem.Seek(0, System.IO.SeekOrigin.Begin);
Attachment att = new Attachment(mem, FICHENO + “–” + CARİ, “application/pdf”);

// Mail yapılandırmasınız yapıyoruz
MailMessage mail = new MailMessage();
SmtpClient smtpC = new SmtpClient(“smtp.gmail.com”);
mail.From = new MailAddress(“mail”);
mail.Subject =CARİ + ” “+ FICHENO + ” Numaralı Fiyat Teklifimiz “;
mail.Body = “Sayın : ” +CARİ + ” ,” + System.Environment.NewLine + FICHENO + ” Numaralı teklifimiz ekte tarafınıze iletilmiştir..Tarafınızca Uygun İse tarafımıza bilgi vermenizi rica ederiz..” ;

mail.To.Add(“Alıcı mail”);
mail.CC.Add(“CC bilgi mail adresi”);
mail.IsBodyHtml = true;
smtpC.Port = PORT bilgisi;
smtpC.Credentials = new System.Net.NetworkCredential(“mail adresiniz”, “şifreniz”);
smtpC.EnableSsl = true;
SplashScreenManager.Default.SetWaitFormDescription(“Mail Gönderiliyor..”);

mail.Attachments.Add(att);

// Specify sender and recipient options for the e-mail message.
smtpC.Send(mail);
SplashScreenManager.Default.SetWaitFormDescription(“Mail Gönderildi..”);
SplashScreenManager.CloseForm();
// Close the memory stream.
mem.Close();
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(this, “Error sending a report.\n” + ex.ToString());
}

Herhangi bir sorunda iletişime geçebilirsiniz..

Başlık Değer