NETSIS STOK HAREKETLERİ [DETAYLI]

LOGO

ÖMER ÇARNAÇAR

28.06.2018

0 Yorum


Merhabalar ,

Netsis Üzerinde Detaylı stok alma işlemleri için T-SQL kodunu paylaşıyorum


 
SELECT    HAR.STOK_KODU,SABIT.STOK_ADI,SABIT.GRUP_KODU,SABIT.KOD_1,
DBO.FN_STOK_MIKTAR(HAR.STOK_KODU,'A','G') AS 'DEVIR_GIRIS',
 DBO.FN_STOK_MIKTAR(HAR.STOK_KODU,'A','C') AS 'DEVIR_SAYIM_CIKIS',
  DBO.FN_STOK_MIKTAR(HAR.STOK_KODU,'J','G') AS 'FATURA_GIRIS',
   DBO.FN_STOK_MIKTAR(HAR.STOK_KODU,'C','C') AS 'ÜRETİM_CIKIS',
DBO.FN_STOK_MIKTAR(HAR.STOK_KODU,'G','G') AS 'GİRİS_TOPLAM_MIKTAR',
DBO.FN_STOK_MIKTAR(HAR.STOK_KODU,'C','C') AS 'CIKIS_TOPLAM_MIKTAR',
HAR.DEPO_KODU,ISNULL( CAST( dbo.FN_STOK_MIKTAR(HAR.STOK_KODU,'G','G') AS FLOAT),0) -ISNULL( CAST( DBO.FN_STOK_MIKTAR(HAR.STOK_KODU,'C','C') AS FLOAT),0) AS BAKIYE  , 


  DBO.FN_MIKTAR_BAKIYE(HAR.STOK_KODU)  AS FIYAT  
 FROM TBLSTHAR AS HAR  RIGHT OUTER JOIN TBLSTSABIT AS SABIT ON SABIT.STOK_KODU = HAR.STOK_KODU 
 
 WHERE HAR.STHAR_TARIH BETWEEN '01/01/2018'
 AND  '05/31/2018' 

 
 GROUP BY HAR.STOK_KODU,HAR.DEPO_KODU,SABIT.STOK_ADI,SABIT.GRUP_KODU,SABIT.KOD_1 

 

 
Öncelikle fonksiyonları ekleyiniz.

 ALTER FUNCTION FN_MIKTAR_BAKIYE
 (
     @STOK_KODU TDBSTOKKOD
 )
 -- WITH ENCRYPTION, SCHEMABINDING, EXECUTE AS CALLER|SELF|OWNER|USER
 RETURNS FLOAT
 AS BEGIN


 DECLARE  @SONUC TDBFLOAT
  DECLARE  @GMIKTAR TDBFLOAT
    DECLARE  @CMIKTAR TDBFLOAT
    DECLARE  @FIYAT TDBFLOAT

    SELECT @GMIKTAR =ISNULL( SUM(STHAR_GCMIK),0) FROM TBLSTHAR  WHERE STOK_KODU = @STOK_KODU AND STHAR_GCKOD ='G'
     SELECT @CMIKTAR = ISNULL(SUM(STHAR_GCMIK),0) FROM TBLSTHAR  WHERE STOK_KODU = @STOK_KODU AND STHAR_GCKOD ='C'
 
      SELECT TOP 1 @FIYAT = ISNULL(STHAR_NF,0) FROM TBLSTHAR  WHERE STOK_KODU = @STOK_KODU  ORDER BY STHAR_TARIH DESC

    

 SET @SONUC = @GMIKTAR - @CMIKTAR

     RETURN @SONUC*@FIYAT
 END
 GO

 ALTER FUNCTION FN_STOK_MIKTAR

 (
   @STOK_KODU NVARCHAR(100),@TIP CHAR(1),@GCKOD CHAR(1)
 )

 RETURNS NVARCHAR(200)
 AS

 BEGIN

 DECLARE @SONUC FLOAT

 IF @TIP IN ('A','J','C') BEGIN  
     
     SELECT  @SONUC = ISNULL( SUM(STHAR_GCMIK),0) FROM TBLSTHAR  WHERE STOK_KODU = @STOK_KODU AND STHAR_HTUR = @TIP AND STHAR_GCKOD=@GCKOD


 END

 ELSE
 BEGIN
 SELECT  @SONUC =   ISNULL( SUM(STHAR_GCMIK),0) FROM TBLSTHAR  WHERE STOK_KODU = @STOK_KODU AND STHAR_GCKOD = @GCKOD
 END
  

 RETURN @SONUC
 END

 
 

Başlık Değer