T-SQL Ürün kodu İçindeki Metinsel Değerleri Ayıklamak

MS SQL

ÖMER ÇARNAÇAR

29.09.2018

1 Yorum


 


 /*BELİRSİZ UZUNLUKDAKİ BİR DEGERİN İÇİNDEKİ METİNSEL DEEGRLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ*/


 SELECT ASCII(1)  --1234567890
 
DECLARE @UZUNLUK INT;-- INT TIPIN BIZIM UZUNLUK 
DECLARE @DEGER VARCHAR(100);
DECLARE @URUN_KODU VARCHAR(100);
DECLARE @SONUC VARCHAR(100);

SET @URUN_KODU = 'PDF-YT57675-OLR'

SET @UZUNLUK = LEN(REVERSE(@URUN_KODU))

 
 WHILE @UZUNLUK > 0  BEGIN  
      
      SET @DEGER = SUBSTRING(@URUN_KODU,@UZUNLUK,1)
     
    

     SET @DEGER = SUBSTRING(@URUN_KODU,@UZUNLUK,1)

   IF ASCII(@DEGER) <= 47 OR ASCII(@DEGER) >=59 BEGIN  
       SET @SONUC =  CONCAT(@SONUC,@DEGER)

 
      
   END
    
    SET @UZUNLUK = @UZUNLUK-1
 END
 
 --PRINT @SONUC
 

https://www.youtube.com/watch?v=t9HA5jCHGss

 

Başlık Değer